Helhetsgrepp på IT-miljön

Helhetsgrepp på IT-miljön

Företag

Habo Rostfria AB

Stad

Habo

Företag

Habo Rostfria AB

Stad

Habo

Utmaning

 • Hög tillgänglighet
 • Hög tillförlitlighet
 • Support på plats
 • Kostnadseffektiv

Lösning

 • Övergripande ansvar
 • Serverlösning
 • Ledning och proaktivt arbete
 • Övervaka och hantera både plattform och klienter

Resultat

 • En helpdesk
 • Kostnadseffektiv
 • Tidssparande
 • Fokusera på kärnverksamhet
 • Utveckla, förbättra och effektivisera IT-infrastrukturen kontinuerligt.

Habo Rostfria behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på olika arbetsplatser. På Habo Rostfria finns det ständigt ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag.

Kraven var att underhålla och utveckla driften av serverplattformen som innehåller affärssystem, affärsapplikationer, klienter och användarsupport. Uppdraget inkluderade också leverans, konfiguration och installation av hårdvara och programvara.

Lösningen inkluderar att Bluerange är IT-avdelningen. Vi har personal på plats för regelbundet underhåll och utveckling av deras IT-miljö. Genom regelbundna besök får personalen också det stöd de behöver i sin användning av systemen.

Lösningen inkluderar också Bluerange Bphast – ett centralt system för övervakning och uppdatering av skräppost / virusskydd på klienter, samt övervakning och larmhantering av den centrala servermiljön och nätverksenheter som switchar, routrar, brandväggar etc. Med Bluerange Bphast kan vi erbjuda ett proaktivt underhållsarbete där vi i god tid kan upptäcka negativa trender som kommer att påverka driftsstabiliteten utan några åtgärder, och snabbare identifiera och avhjälpa larm som har uppstått.

Genom vårt Helpdesk och ärendehanteringssystem får Habo Rostfria ett filter och kan ringa ett telefonnummer och få hjälp med alla delar, vare sig det är server, klienter, användarsupport eller webb. Lösningen inkluderar också regelbundna operativa möten för att granska operativa statusrapporter och förena med ledningen för att kontinuerligt utveckla, förbättra och effektivisera IT-infrastrukturen.