Blomstra med förändringar

Bluerange är ett svenskt IT-serviceföretag som tar helhetsansvar. Vi guider kunder på deras digitala transformationsresor, multiplicerar deras kapacitet och hjälper dem att utnyttja kraften för innovation för att frodas vid förändring.

Bluerange bildades 1996 och är privatägt, med huvudkontor i Jönköping, Sverige, och tjänar nästan 2 000 privata och offentliga kunder från ett brett spektrum av industrier över hela Norden.

Blueranges tekniska oberoende och det omfattande partnernätverket hjälper kunder att utnyttja kraften i innovation för att trivas med förändringar och vägleda deras digitala transformationsresor. Bluerange arbetar för att skapa större värde för kunder, partners och för att presentera tillväxtmöjligheter för sina människor.

Ett helägt svenskbaserat Datacenter för att stödja sin verksamhet när Bluerange expanderar sin verksamhet genom Norden och internationellt.