Bluerange Datacenter vs. Public Cloud

Mycket har hänt sedan Bluerange bildades 1996, vi var tidiga med att bygga upp ett eget miljövänligt Datacenter där många kunder har valt att lägga sina affärssystem där drift och support helt sköts av Bluerange.

Anders Sagadin, Bluerange Sweden AB

– Vi ser fortsatt ett mervärde med att erbjuda ett svenskt Datacenter, vi garanterar att all data enbart lagras på svensk mark. Det är speciellt viktigt för statlig och kommunal verksamhet där lagstiftningen fortsatt är oklar, får användarkritisk data lagras utanför Sveriges gränser?

Vi märker också att många små och medelstora företag känner en extra trygghet i att få en närhet till såväl sin leverantör som den data, programvara och hårdvara som användes.

Vi kommer att fortsätta att erbjuda våra nära tjänster till den svenska marknaden,

säger Anders Sagadin, VD i Bluerange.

Public Cloud – Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud

Bluerange tar också steget in i Public Clouds. Det finns ett stort behov på marknaden att lära mera, att hantera sin tjänster hos de större Cloudbolagen är inte alltid helt enkelt och här kommer Bluerange in som rådgivare och expert och kan helt hantera kunders hela flöden, konfigurering och support.

Om Bluerange

Bluerange finns och verkar i Jönköping och Växjö och levererar IT-lösningar till små och medelstora företag säkerställt av kompetent och engagerade medarbetare.

För mer information kontakta:
Anders Sagadin, Bluerange Sweden AB, 070-699 40 00, anders.sagadin@bluerange.se