VPS:

Flexibelt och skalbart

VPS:

Flexibelt och skalbart

Virtual Private Server är en tjänst som innebär att du som kund får en egen dedikerad virtuell server i vår gemensamma hårdvaruplattform. En av de många fördelarna är att du endast betalar för den kapacitet du behöver och slipper därmed dyra investeringskostnader.

FLEXIBELT OCH SKALBART

VPS är ett naturligt val för företag som önskar hög flexibilitet och skalbarhet. Prestandan (processorkraft, minne) skalar du enkelt upp och ned allteftersom dina behov. Du betalar endast för den kapacitet du utnyttjar.

Vi på Bluerange erbjuder både samlokalisering och server-tjänster. Dessa sträcker sig från ett enda rack till fullständiga servrar – från så lite som 1 kW till flera megawatt. Team Bluerange kommer att hjälpa ditt företag att bygga en lämplig miljö för servrar och IT-infrastruktur som du vill lokalisera inom datacentret i Jönköping.

MINSKA ERA DRIFTKOSTNADER

En VPS ger dig stordriftsfördelarna men minskar även driftkostnader samtidigt som det ger en högre säkerhet och feltolerans än jämfört med dedikerad hårdvara. Du som företagare kan göra stor skillnad genom att välja moderna och effektiva IT-tjänster och påverka användarnas beteende.

GRÖN IT

Virtuella servrar är en viktig del i konceptet Grön IT. VPS:er kräver mindre energi då de är baserade på en virtualiseringsteknik vilken jämfört med fysiska servrar medför att klimatpåverkan är minimal.

Genom att effektivisera processer såväl inom som genom IT minskar verksamhetens miljöpåverkan. För att förbättra miljömedvetenheten kring IT behöver man se över sin verksamhet och identifiera möjliga förändringsområden.

TILLÄMPNINGAR

Det finns många användningsområden för virtuella servar som till exempel webbservrar, e-postservrar men även filserver och applikationsserver.

PROFESSIONELL SAMARBETSPARTNER

Vi kan ta hand om all er serverdrift från våra datahallar. Med Bluerange som outsourcingpartner kan ert företag fokusera på kärnverksamheten och lämna driften i goda händer.

Bluerange har varit verksamma i branschen sedan 1996 och därför har vi lång erfarenhet av säker webb– och serverhosting men även co-location och dedikerade servrar.

DEDIKERAD VPS

En dedikerad VPS är ett kostnadseffektivt alternativ till dedikerad server och ett flexibelt alternativ till webbhotell. Kunden har friheten att själv hantera sin server fullt ut.

FLEXIBELT

Dedikerad VPS innebär att ni som kund, eller tredje part har ansvaret för administration och konfiguration i servern och har friheten att själv kunna installera och ändra servern efter behov och tycke. Vi gör en grundinstallation och konfigurerar operativsystem och tjänster efter era önskemål.

Dedikerad VPS

Basic

Standard

Advanced

OperativsystemWindows Server/UbuntuWindows Server/UbuntuValfritt
CPU (Intel Xeon E56XX el bättre)1x vCPU2x vCPU1-4x vCPU
RAM1 GB2 GB1-72 GB
Diskutrymme20 GB30 GB
IP-adress1 st1 st
Trafik per månad100 GB500 GB
Adminrättigheter
DNS-tjänst
BevakningTillägg
Servicenivå/jourSLA 1SLA 1SLA 1-3
Snapshops1 st1 stvalfritt
Daglig backup
StartavgiftOffertOffertOffert
MånadskostnadOffertOffertOffert

Förvaltning

Nedan tabell beskriver de funktioner och tjänster som ingår i de olika förvaltningspaket vi erbjuder i samband med drift av en server i våra datacenter.

Innehåll

Dedicated Server

Server Security

Server Security Pro

Server Maintenance

Server Maintenance Pro

Data Security Pro

Tillgänglighet
Tillgänglighetsgaranti, 99% av en månads tid
Kundinloggning till server och lösning
Leverantörsinloggning till server
Leverantörsinloggning till kundens lösningar
Möjliga SLA (SLA1 ingår utan extra kostnad)1-31-31-31-31-31-3
Övervakning och larmhantering
Övervakning/larmåtgärder UPTIME/RDP/SSH
Övervakning standard (vCPU/RAM/DISK/+1 valfri)
Larmhantering standard ( vCPU/RAM/DISK/+1)kundkundkundlevlev
Övervakning/larmhantering utökad1kundkundkundlevlev
Månadsrapport status/larm/incidenter
Drift- och intrångssäkerhet
Säkerhetscertifikat vid leverans
Underhåll av ev tillvald managed brandvägg
Automatisk uppdatering av patch/virusskydd
Månadsrapport automatiskt patch/virusskydd
Manuell översyn och uppföljning säkerhet
Löpande säkerhetscertifiering
Riskanalys och förslag på förbättringar/åtgärder
Månadsrapport analys/förbättring
GDPR Compliance efter eventuella åtgärder
Funktion, prestanda och optimering
Status för UPTIME/RDP/SSH/vCPU/vRAM/DISK/valfri
Kontroll/analys/värdering utfall
Förslag på åtgärder/förbättring/optimering
Månadsrapport
Datasäkerhet, kontroll och återläsning
Kontroll av Backup Online och VDP
Teståterläsning och verifiering av Backup Online och VDP
Tre valfria fristående filtyper ingår (t ex, Word, Excel)
Trendanalys/rekommendationer/förbättringar/åtgärder
Arbete utöver standard enligt separat specifikation (tim)

Vilket paket passar er?

Dedicated Server

För dig som vill sköta servern själv. Vi ser till så du kan logga in genom RDP eller SSHH och vi sköter också ev. underhåll av brandväggen.

Server Security

Automatisk patchhantering och virusskydd. Förebyggande kontroller och arbeten för att minimera risken för felaktigheter i den säkerhetskopierade informationen och säkerställa att densamma är återställningsbar.

Server Security Pro

Löpande säkerhetscertifiering som testar lösningen utifrån för att kontrollera intrångsförsök. Månadsrapport där vi manuellt kontrollerar så allt funkar och kommer med förslag på förbättringar och åtgärder inom säkerhet. Detta paket är för dig som värdesätter och prioriterar säkerhet.

Server Maintenance

Månadsrapport och status för prestanda och funktion. Uptime, RDP, SSH, CPU, RAM, DISK. Här ingår också arbetet i Server Security och Server security PRO. Detta paket är för dig som värdesätter säkerhet och vill genom månadsrapporter själv analysera servern.

Server Maintenance Pro

För dig som prioriterar upp-tid och säkerhet. Vi kontrollerar och analyserar månadsrapporten för prestanda, funktion och optimering. Vi kommer med förebyggande förbättringar och förslag på ev. åtgärder.

Data Security Pro

Vi testar att återläsa backupen för att verifiera integriteten av materialet. Kommer med förslag på förebyggande åtgärder.

VI har VPS som passar ditt behov.

SERVICEAVTAL

IT-drift är inte bara teknik. Hos oss får du alltid personlig service. Vi har jourverksamhet dygnet runt och bemannad helpdesk på kontorstid. Olika nivåer på serviceavtal (SLA) kan tecknas beroende på krav och önskemål.

SERVICENIVÅ 1

Felsökning/åtgärd påbörjas inom 60 minuter efter anmodan eller konstaterat fel under kontorstid. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

Pris: ingår utan extra kostnad

SERVICENIVÅ 2

Felsökning/åtgärd påbörjas efter anmodan eller konstaterat fel inom 30 minuter under kontorstid och inom 60 minuter all övrig tid, dygnet runt, året runt. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

Pris: 690 kr/mån

SERVICENIVÅ 3

Felsökning/åtgärd påbörjas efter anmodan eller konstaterat fel inom 15 minuter under kontorstid och inom 30 minuter all övrig tid, dygnet runt, året runt. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

Pris: 1 490 kr/mån

Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor oavsett servicenivå

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Kontakta oss

Alfred Carlqvist

Account Manager

036 – 34 59 03

alfred.carlqvist@bluerange.se