Investerare:

Investerare:

Bluerange är ett svenskt IT-serviceföretag. Vi vägleder kunder på sina digitala omvandlingsresor, mångdubblar deras möjligheter och hjälper dem att utnyttja innovationskraften för att frodas av förändringar.

Bluerange är ett svenskt IT-serviceföretag. Vi vägleder kunder på sina digitala omvandlingsresor, mångdubblar deras möjligheter och hjälper dem att utnyttja innovationskraften för att frodas av förändringar.

Företaget bildades 1996 och är privatägt och betjänar nästan 2000 privata och offentliga sektorkunder från en mängd olika branscher över hela Norden.

Företagets teknikoberoende och omfattande partnernätverk hjälper kunderna att utnyttja kraften i innovation för att blomstra av förändringar och styra sina digitala omvandlingsresor.

Bluerange arbetar för att skapa större värde för kunder, partners och att presentera tillväxtmöjligheter för dess.

Med vår kombination av digital kommunikation, IT-infrastruktur och informationshantering kan vi leverera klarsynta, innovativa och säkra helhetslösningar oavsett kundens bransch, storlek och ambition.

För frågor vänligen kontakta Anders Sagadin, VD på anders@bluerange.com