Vill du bidra – framtiden börjar här

Gå med oss för en mänsklig och hållbar framtid, hjälp våra kunder med deras digitaliseringar.

Skapa

Vi skapar den bästa upplevelsen för vårt samhälle – som ett team.

Lär dig

Vi letar inifrån och utanför efter inspiration och lärande.

Lek

Livet är vad som händer när du är upptagen med att arbeta. Vi ser till att njuta av det.

Tillsammans på Bluerange

Ingen framgång kommer från individer. Det tar ett helt team förenat bakom något stort. Tillsammans arbetar vi hårt, vi skrattar mycket, vi brainstormar direkt och vi ger den bästa high-fives i stan.

Vi personifierar vår värderingar

Bli en värd

Ta hand om andra och få dem att känna att de tillhör. Uppmuntra andra att delta fullt ut. Lyssna, kommunicera öppet och ställ tydliga förväntningar.

Bemästra Uppdraget

Prioritera arbete som främjar uppdraget och som påverkar företaget positivt. Bygg med långsiktighet i åtanke. Delta aktivt i gemenskapen och kulturen.

Va en Entreprenör

Var djärv och uppmuntra nytänkande. Föreställ dig det ideala utfallet, var snarrådig för att göra resultatet till verklighet.

Omfamna Äventyret

Var nyfiken, be om hjälp och demonstrera en förmåga att växa och lära av dina misstag. Ta med glädje och optimism till jobbet.