Bluerange ITAM:

en smart lösning för IT-tillgångshantering i realtid

Bluerange ITAM:

en smart lösning för IT-tillgångshantering i realtid

Bluerange ITAM automatiserar hanteringen av IT-tillgångar och frigör arbetstid för mer de produktiva arbeten. Du vet den exakt livscykeln för din utrustning och ser till att du har funktionella, säkra och korrekt installerade verktyg till ditt förfogande.

hANTERA DINA IT-TILLGÅNGAr

Att få högsta möjliga avkastning på din IT-investering börjar med att skapa en tydlig bild av alla dina hårdvaru- och mjukvarutillgångar.

Bluerange ITAM hjälper dig att få en klarhet, förståelse och kontroll över dina IT-tillgångar för att avslöja det verkliga värdet de levererar.

Med verktyget minskas mängden manuellt arbete i organisationens lokala support, arbetet görs enklare och snabbare. Bluerange ITAM är ett realtidsstyrningssystem för IT-tillgångar. Det är lätt att använda och expandera och integreras snabbt.

Med verktyget får du fakta från din utrustningsbas för att stödja förhandlingar, varningar, övervakning och prognos, till exempel i slutet av utrustningens livscykel. Med Bluerange ITAM kan du till exempel anpassa dig till organisatoriska förändringar smidigt och enkelt. Uppdaterad information är alltid tillgänglig och du håller kontrollen över till exempel utrustning, kontrakt och olika användargrupper

Fördelarna med IT-tillgångshantering:

  • Kostnadseffektiv
  • Flexibel att anpassa
  • Lätt att integrera
  • Lätt att använda
  • Mängden manuellt arbete reduceras, arbetet blir lättare och snabbare

Så här fungerar det

1Förvärv
Design, beställning och godkännande.
Pre-installation

2Underhåll
Leverans och installation.
Underhåll, support och säkerhet.
Byte av arbetsstationer och terminaler.

3Avveckling
Säkerhets- och åtkomsträttigheter.
Utrustning efterbehandling.

BLUERANGE ITAM ÄR EN SMART, REALTIDSLÖSNING FÖR IT-TILLGÅNGSFÖRVALTNING

Bluerange ITAM täcker hela IT-kapitalförvaltningens livscykel. Systemet automatiserar och förbättrar processer i alla livscykelfaser från beställning till återvinning.

Varför är tillgångshantering viktig för IT?

IT-organisationer hanterar en stor andel av företagets totala tillgångar. IT-tillgångarna är kostsamma att både anskaffa och underhålla. Som ett resultat av detta spelar tillgångshantering en viktig roll i att hjälpa IT-team att försäkra effektiv användning av organisationens resurser i stöttningen av användarna och verksamhetsfunktioner.

Gartner definierar tillgångshantering för IT såhär:

”(att) erbjuda en noggrann hänsyn till de tekniska tillgångarnas livscykler, dess kostnader och risker, för att maximera affärsvärdet av den tekniska strategin, arkitektur, finansiering samt avtals- och inköpsbeslut.”

Den här definitionen belyser att tillgångshanteringen inte bara handlar om att se över inventariet, utan att även använda den samlade informationen för att fatta beslut. Alltmer fokuserar IT-organisationer på användbarheten och informationsvärdet i datan för sina tillgångar för att förbättra sitt affärsvärde istället för att bara fokusera på datans kvantitet och exakthet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anders Sagadin

Anders Sagadin

VD

0706 – 99 40 00

anders@bluerange.com

Kontakta oss