Hållbarhet och miljö

Hållbarhet och miljö

Vi tror på företagens makt och ansvar, i samarbete med regeringen och det civila samhället, för att skapa en välmående och hållbar ekonomi. Vi tror att ledarskap är nyckeln för att göra denna övergång.

Denna övergång kommer att vara en global process så vi arbetar internationellt och samarbetar med företag i alla former och storlekar för att uppnå den.

Vi vet att starkt ledarskap är nyckeln, både när det gäller utvecklingen av affärsstrategier och hands-on arbete, liksom för att stimulera och stödja bredare marknadsförändring.

Vi förstår behovet av att förena långsiktig hållbarhet med kortsiktiga resultat. Det är därför vi fokuserar på både resan framåt och att leverera värde här och nu.

Bluerange Gröna Datacenter använder ett smart vatten- och kylhanteringssystem från en närliggande sjö. Dessutom har en av nycklarna till vår framgång under de senaste åren varit vårt fokus på PUE (Power Usage Effektivitet: förhållandet mellan den totala energin som används av en anläggning och den energi som levereras till utrustningen.) Vårt datacenter har mycket låga PUE-nivåer under året – vilket innebär att den stora majoriteten av den förbrukade strömmen används för att köra dina applikationer. Inte bara stöder de låga PUE våra gröna mål utan det sänker kostnaderna som återspeglas i de konkurrenskraftiga priser vi kan erbjuda kunderna.

Bluerange ger kunderna innovation som hjälper till att lösa pressande globala problem som är förknippade med klimatförändringar och användning av naturresurser.

Bluerange värdesätter våra medarbetares enorma talang och passion och vi tar vårt engagemang för mänskliga rättigheter på allvar.