Bluerange Datacenter:

ger optimal säkerhet för dina IT-lösningar, varje dag, varje minut.

Bluerange Datacenter:

ger optimal säkerhet för dina IT-lösningar, varje dag, varje minut.

Det ställs höga krav på ett datacenter. Tillväxten av datamängd ökar för varje dag tillsammans med fler program, applikationer och enheter göra att arbetet med ett datacenter aldrig är färdigställt. Kraven på tillgänglighet och säkerhet är dessutom stora och därför är Bluerange Datacenter hörnstenen i våra IT-lösningarna och måste fungera 24/7.

Våra slitstarka IT-lösningar är också helt hållbara

Vi vill göra en skillnad. Vem vill inte det? Vi vill göra saker rätt, inte bara genom att leverera enastående tjänster utan också genom att ge tillbaka till miljön medan vi gör det. Vår kretslopp-orienterade, hållbara affärsfilosofi är bra för både människor och natur och högst troligtvis en bra långsiktig lösning för dig.

I Bluerange datacentret används grön el, dvs el ifrån vind- och vattenkraft och energin återanvänds vilket resulterar i att vi har en primärenergifaktor på 0.2. Primärenergifaktorn (PEF) definieras som kvoten mellan primär- och sekundär energi.

Racksystemet i datacentret kyls effektivt av vatten ifrån ”kalla” Vättern och i det termiskt återvinningssystemet som med hjälp av absorberingsteknik återanvänds både varm och kall energi.

Även föråldrad utrustning återanvänds antingen inom företaget eller genom tredjepartsföretag.

Bluerange använder vår natursköna sjö för att kyla datahallen på ett lysande sätt. Deras permanenta kylbehov täcks av naturen utan behov av krafthungriga kompressorer.

Marcus Carpvik, Jönköping Energi

Datacentret I KORTHET

 • Byggd 2008
 • Brandmotstånd E120
 • 24/7 bevakad övervakning
 • Brandskydd med släk gassystem
 • UPS kombinerad med en 96 h Backup Diesel Generator
 • Använder en närliggande sjö till vatten- och kylsystem
 • Redundant höghastighetsnät
 • Bluerange har ett fullständigt peering / BGP protokoll – helt oberoende av leverantören
Framsida på broschyr om Bluerange Datacenter

INFRASTRUKTUR

 • Virtualisering via VMware
 • Redundant lagring
 • Tjänsteleverantör för VMware, IBM, Microsoft
 • Byggd på HP-teknik

BROSCHYR PÅ DATACENTER

Ladda ned pdf-broschyr (engelsk)
Läs broschyren (engelsk)