Helhetsgrepp på IT-miljön

Habo Rostfria behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på olika arbetsplatser. På Habo Rostfria finns det ständigt ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag.

Kraven var att underhålla och utveckla driften av serverplattformen som innehåller affärssystem, affärsapplikationer, klienter och användarsupport. Uppdraget inkluderade också leverans, konfiguration och installation av hårdvara och programvara.

Lösningen inkluderar att Bluerange är IT-avdelningen. Vi har personal på plats för regelbundet underhåll och utveckling av deras IT-miljö. Genom regelbundna besök får personalen också det stöd de behöver i sin användning av systemen.

Lösningen inkluderar också Bluerange Bphast – ett centralt system för övervakning och uppdatering av skräppost / virusskydd på klienter, samt övervakning och larmhantering av den centrala servermiljön och nätverksenheter som switchar, routrar, brandväggar etc. Med Bluerange Bphast kan vi erbjuda ett proaktivt underhållsarbete där vi i god tid kan upptäcka negativa trender som kommer att påverka driftsstabiliteten utan några åtgärder, och snabbare identifiera och avhjälpa larm som har uppstått.

Genom vårt Helpdesk och ärendehanteringssystem får Habo Rostfria ett filter och kan ringa ett telefonnummer och få hjälp med alla delar, vare sig det är server, klienter, användarsupport eller webb. Lösningen inkluderar också regelbundna operativa möten för att granska operativa statusrapporter och förena med ledningen för att kontinuerligt utveckla, förbättra och effektivisera IT-infrastrukturen.

Pappersgrossiten, likt många andra företag, behöver IT-lösningar som stödjer många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på de flesta fysiska arbetsplatser.

I Pappersgrossistens verksamhet finns kontorsanställda, butiksanställda, lagerpersonal och chaufförer som alla, mer eller mindre, har ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för personalen att kunna utföra sina uppdrag.

Förutom de grundläggande kraven för välfungerande IT-lösningar var det starka önskemål för ett omfattande åtagande för både de centrala funktionerna som konfiguration, leverans, drift och underhåll av lokala lösningar och applikationer samt ansvar för kommunikation där emellan.

Pappersgrossisten är inte ensam om sin situation, önskemål och behov. På Bluerange har vi tagit hänsyn till detta och har därför utvecklat ett koncept som vi kallar Bluerange Modern Workspace.

Vårt åtagande inkluderar drift av central serverlösning i vårt datacenter, IT-konsultation på arbetsplatsen, leverans av hårdvara och programvara såsom Microsoft Office, Visma Administration, Visma lönesystem etc.

Tillsammans med utvalda partners tillhandahåller vi också Pyramid ERP-system. Med vår bemannade Helpdesk, vårt ärendehanteringssystem och vårt centraliserade övervakningssystem Bphast som spindeln i nätverket, tar vi ett totalt ansvar för hela IT-infrastrukturen från centrala funktioner i vårt datacenter till arbetsplatserna för företaget och den enskilda användaren .

Bluerange Workspace består av ett antal olika standardiserade och väl beprövade IT-lösningar anpassade efter varje kunds individuella önskemål och behov.

”Vi är, som alla företag idag, extremt beroende av en väl fungerande IT-infrastruktur. Våra kunder ställer höga krav på service och snabba leveranser, och våra system måste därför alltid vara tillgängliga. Bluerange har levererat detta i flera år, och det är därför vi nu förnyar vårt samarbete.”

Daniel Larsson, Purchase Manager på Pappersgrossisten