IT-Infrastruktur:

alla aspekter av ditt totala IT-krav

IT-Infrastruktur:

alla aspekter av ditt totala IT-krav

Infrastruktur är kärnan i all IT-verksamhet. Infrastruktur består dels av fysiska och virtuella enheter och dels av producerande resurser såsom personal och tjänster. Alltså är IT-infrastruktur alla de komponenter i en organisation som bidrar till att hantera, lagra, hämta, beräkna och producera data.

Flexibilitet och Skalbart

Den enkla delen inom IT-infrastruktur är att designa och bygga upp den. Utmaningen kommer först när kunden eller IT-tekniker ska använda, underhålla, hantera och framförallt förändra lösningen. Vi stöter ofta på miljöer där IT-infrastrukturen är uppbyggd på ett statiskt och icke flexibelt sätt. Vilket senare försvårar vid förändringsarbetet, uppgraderingar och vidareutvecklingen. På Bluerange fokuserar vi på att bygga lösningar som bidrar till flexibilitet och skalbarhet. Vilket gör det enkelt att både utöka och komprimera vid förändringar i verksamheten.

Definiera och strukturera

Den främsta anledningen till brister i ett företags IT-infrastruktur är otillräcklig struktur och definition. Genom att definiera vad som är betydelsefullt, kan vi skapa en tydlig struktur som hjälper företaget att nå sitt mål. Även om målet i sig kan vara varierande. Allt för ofta stannar definitionen vid att det endast ”ska fungera”. Där definitionen om hur, var och när inte finns med. Noggrann definition menar vi är en förutsättning för att vi ska kunna kunden en lösning motsvarande dess förväntningar. Det hjälper oss att nå vårt gemensamma mål, nämligen välfungerande IT som bara fungerar, för din organisation.

Vi har fyra modeller av IT-Infrastrukturer:

  • På plats – ägt – Kunden köper hårdvaran och relevant infrastruktur och hanterar allt själv i sina lokaler. Vi kan hjälpa dig genom att förse dig med lämpliga hårdvaru- och infrastrukturförsäljare.
  • Hosted – ägt – Kunden äger hårdvaran men saknar kompetens, hanteringsmöjlighet, infrastruktur eller tid att hantera denna del av sin IT-implementering. Då hanterar vi lösningen i vårt ”gröna” datacenter.
  • Total Hosting – En företagare vet att det är bättre att fokusera på sin egen strategi och låta någon med större erfarenhet att hantera dess IT- behov.
    Vi erbjuder en komplett tjänst för att hyra servrarna till att hantera alla nödvändiga programuppgraderingar och relaterade problem. Detta inkluderar planer för säkerhetskopiering och katastrofåterställning.
  • Molnet – Vi hör mer och mer om ”moln”-terminologin vilken är gemensamt begrepp för ett stort antal tjänster. För oss innefattar detta hosting hos Microsoft. Microsoft tillhandahåller en tjänst som innehåller kompletta mjukvarulösningar utan krav på hårdvaruservrar, som kunden prenumererar på månadsvis.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss