CO-location:

I en miljövänlig datahall

CO-location:

I en miljövänlig datahall

Med vår co-locationtjänst har ni fortfarande full kontroll över era servrar samtidigt som de hamnar i en optimal miljö, med många fördelar såsom reservkraft, skalskydd, släckgas, klimatsmart kyla/el mm.

GRÖN IT

Bluerange har inte bara en utav de modernaste datahallarna i landet, utan även en av de klimatvänligaste!

ELFÖRBRUKNING

Datahallar förbrukar mycket el. Idag kommer ungefär lika mycket av världens koldioxidutsläpp från IT som från flyget. Målsättningen med Grön IT är att på olika sätt minska energiförbrukningen i datahallen, t ex genom servervirtualisering, energiåtervinning och andra tekniker som minskar energiförbrukningen.

FJÄRRKYLA OCH FJÄRRVÄRME

Vår datahall kyls med fjärrkyla som produceras ur Vätterns kalla vatten.

Värmeenergin som alstras i datahallen återvinns och blir till fjärrvärme som värmer bostäder. Återvinningen av värmeenergin i kombination med en högeffektiv kylning innebär en minimal klimatpåverkan. Därför kan både vi och ni kunder känna ett gott samvete för klimatet.

KLIMATSMART IT MED VIRTUALISERING!

För att reducera vår egen klimatpåverkan har Bluerange sedan 2004 flitigt nyttjat virtualiserings-teknik. Med hjälp av virtualisering får vi plats med fler servrar på samma hårdvara och kan därmed öka nyttjandegraden och effektiviteten i vår datahall.

Förutom en minskad klimatpåverkan bidrar det även till en högre tillgänglighet för våra tjänster.

Co-location

Formfaktor1 HE (U)
Extra höjdenheter (U) Tillägg
Trafik per månad100 GB
IP-adress 1 st (extra vid behov)
Brandvägg (eget DMZ)
BackupTillägg
BevakningTillägg
Servicenivå (SLA)SLA 1
Startavgift1 495 kr
Månadskostnad695 kr

Förvaltning

Nedan tabell beskriver de funktioner och tjänster som ingår i de olika förvaltningspaket vi erbjuder i samband med drift av en server i våra datacenter.

Innehåll

Dedicated Server

Server Security

Server Security Pro

Server Maintenance

Server Maintenance Pro

Data Security Pro

Tillgänglighet
Tillgänglighetsgaranti, 99% av en månads tid
Kundinloggning till server och lösning
Leverantörsinloggning till server
Leverantörsinloggning till kundens lösningar
Möjliga SLA (SLA1 ingår utan extra kostnad)1-31-31-31-31-31-3
Övervakning och larmhantering
Övervakning/larmåtgärder UPTIME/RDP/SSH
Övervakning standard (vCPU/RAM/DISK/+1 valfri)
Larmhantering standard ( vCPU/RAM/DISK/+1)kundkundkundlevlev
Övervakning/larmhantering utökad1kundkundkundlevlev
Månadsrapport status/larm/incidenter
Drift- och intrångssäkerhet
Säkerhetscertifikat vid leverans
Underhåll av ev tillvald managed brandvägg
Automatisk uppdatering av patch/virusskydd
Månadsrapport automatiskt patch/virusskydd
Manuell översyn och uppföljning säkerhet
Löpande säkerhetscertifiering
Riskanalys och förslag på förbättringar/åtgärder
Månadsrapport analys/förbättring
GDPR Compliance efter eventuella åtgärder
Funktion, prestanda och optimering
Status för UPTIME/RDP/SSH/vCPU/vRAM/DISK/valfri
Kontroll/analys/värdering utfall
Förslag på åtgärder/förbättring/optimering
Månadsrapport
Datasäkerhet, kontroll och återläsning
Kontroll av Backup Online och VDP
Teståterläsning och verifiering av Backup Online och VDP
Tre valfria fristående filtyper ingår (t ex, Word, Excel)
Trendanalys/rekommendationer/förbättringar/åtgärder
Arbete utöver standard enligt separat specifikation (tim)

Vilket paket passar er?

Dedicated Server

För dig som vill sköta servern själv. Vi ser till så du kan logga in genom RDP eller SSHH och vi sköter också ev. underhåll av brandväggen.

Server Security

Automatisk patchhantering och virusskydd. Förebyggande kontroller och arbeten för att minimera risken för felaktigheter i den säkerhetskopierade informationen och säkerställa att densamma är återställningsbar.

Server Security Pro

Löpande säkerhetscertifiering som testar lösningen utifrån för att kontrollera intrångsförsök. Månadsrapport där vi manuellt kontrollerar så allt funkar och kommer med förslag på förbättringar och åtgärder inom säkerhet. Detta paket är för dig som värdesätter och prioriterar säkerhet.

Server Maintenance

Månadsrapport och status för prestanda och funktion. Uptime, RDP, SSH, CPU, RAM, DISK. Här ingår också arbetet i Server Security och Server security PRO. Detta paket är för dig som värdesätter säkerhet och vill genom månadsrapporter själv analysera servern.

Server Maintenance Pro

För dig som prioriterar upp-tid och säkerhet. Vi kontrollerar och analyserar månadsrapporten för prestanda, funktion och optimering. Vi kommer med förebyggande förbättringar och förslag på ev. åtgärder.

Data Security Pro

Vi testar att återläsa backupen för att verifiera integriteten av materialet. Kommer med förslag på förebyggande åtgärder.

SERVICEAVTAL

IT-drift är inte bara teknik. Hos oss får du alltid personlig service. Vi har jourverksamhet dygnet runt och bemannad helpdesk på kontorstid. Olika nivåer på serviceavtal (SLA) kan tecknas beroende på krav och önskemål.

SERVICENIVÅ 1

Felsökning/åtgärd påbörjas inom 60 minuter efter anmodan eller konstaterat fel under kontorstid. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

Pris: ingår utan extra kostnad

SERVICENIVÅ 2

Felsökning/åtgärd påbörjas efter anmodan eller konstaterat fel inom 30 minuter under kontorstid och inom 60 minuter all övrig tid, dygnet runt, året runt. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

Pris: 690 kr/mån

SERVICENIVÅ 3

Felsökning/åtgärd påbörjas efter anmodan eller konstaterat fel inom 15 minuter under kontorstid och inom 30 minuter all övrig tid, dygnet runt, året runt. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

Pris: 1 490 kr/mån

Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor oavsett servicenivå

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Kontakta oss

Alfred Carlqvist

Account Manager

036 – 34 59 03

alfred.carlqvist@bluerange.se