Höga krav på serverlösningen

Höga krav på serverlösningen

Företag

Carl Stahl

Stad

Jönköping

Kategori
Datacenter
Företag

Carl Stahl

Stad

Jönköping

Kategori
Datacenter

Utmaning

  • Hög tillgänglighet 24/7
  • Hög säkerhet
  • Rörlighet

Lösning

  • Central serverlösning
  • IT-konsultation
  • Övervaka och hantera servrar

Resultat

  • Helpdesk
  • Kostnadseffektiv
  • Tidssparande

Carl Stahl behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på de flesta fysiska arbetsplatser.

På Carl Stahl finns kontorsanställda, lagerpersonal och chufförer som alla, mer eller mindre, har ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag.

Förutom de höga kraven på väl fungerande IT-lösningar var det starka önskemål för en central serverlösning med bland annat hög tillgänglighet.

I Carl Stahl-gruppen använder de SAP som affärssystem. Tillsammans med partners tillhandahåller vi säkra lösningar för att få åtkomst till deras SAP-system var som helst.

Vårt åtagande inkluderar drift av central serverlösning i vårt datacenter, IT-konsultation på arbetsplatsen, leverans av hårdvara och mjukvara, Microsoft Office, backup.

Med vår bemannade helpdesk, vårt ärendehanteringssystem och vårt centraliserade övervakningssystem Bphast som spindel kan vi erbjuda en lösning och helpdesk i världsklass.