Huddinge Kommun väljer Bluerange miljövänliga datacenter

Bluerange har lång erfarenhet av webb- och servertjänster. Vi har varit aktiva inom branschen sedan starten 1996 och är mycket stolta över detta uppdrag att hjälpa Huddinge kommun.

Bluerange tillhandahåller ett fullskaligt komplement av hanterade tjänster för att optimera, hosta, övervaka och hantera servrar genom Bluerange Datacenter.

Säker lagring

Huddinge Kommun kan också sluta oroa sig för förlorad data. Med vår backup-lösning skickas utvalda filer via en säker och krypterad anslutning till våra reservservrar i Jönköping.

Förstklassig helpdesk

Utöver serverhosting tillhandahåller Bluerange också en förstklassig helpdesk. Ett nummer och en mejladress! Mer behöver du inte för att få hjälp av vår support. Vår helpdesk är bemannade med utbildade, erfarna och skickliga tekniker.

Teknisk hjälp dygnet runt

Vi vill göra allt för att garantera så hög upptid som möjligt. Därför tillhandahåller Bluerange tillgänglig teknisk personal 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt. Allt för att garantera förstklassiga driftlösningar till affärskritiska verksamheter.

Carl Stahl behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på de flesta fysiska arbetsplatser.

På Carl Stahl finns kontorsanställda, lagerpersonal och chufförer som alla, mer eller mindre, har ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag.

Förutom de höga kraven på väl fungerande IT-lösningar var det starka önskemål för en central serverlösning med bland annat hög tillgänglighet.

I Carl Stahl-gruppen använder de SAP som affärssystem. Tillsammans med partners tillhandahåller vi säkra lösningar för att få åtkomst till deras SAP-system var som helst.

Vårt åtagande inkluderar drift av central serverlösning i vårt datacenter, IT-konsultation på arbetsplatsen, leverans av hårdvara och mjukvara, Microsoft Office, backup.

Med vår bemannade helpdesk, vårt ärendehanteringssystem och vårt centraliserade övervakningssystem Bphast som spindel kan vi erbjuda en lösning och helpdesk i världsklass.

Habo Rostfria behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på olika arbetsplatser. På Habo Rostfria finns det ständigt ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag.

Kraven var att underhålla och utveckla driften av serverplattformen som innehåller affärssystem, affärsapplikationer, klienter och användarsupport. Uppdraget inkluderade också leverans, konfiguration och installation av hårdvara och programvara.

Lösningen inkluderar att Bluerange är IT-avdelningen. Vi har personal på plats för regelbundet underhåll och utveckling av deras IT-miljö. Genom regelbundna besök får personalen också det stöd de behöver i sin användning av systemen.

Lösningen inkluderar också Bluerange Bphast – ett centralt system för övervakning och uppdatering av skräppost / virusskydd på klienter, samt övervakning och larmhantering av den centrala servermiljön och nätverksenheter som switchar, routrar, brandväggar etc. Med Bluerange Bphast kan vi erbjuda ett proaktivt underhållsarbete där vi i god tid kan upptäcka negativa trender som kommer att påverka driftsstabiliteten utan några åtgärder, och snabbare identifiera och avhjälpa larm som har uppstått.

Genom vårt Helpdesk och ärendehanteringssystem får Habo Rostfria ett filter och kan ringa ett telefonnummer och få hjälp med alla delar, vare sig det är server, klienter, användarsupport eller webb. Lösningen inkluderar också regelbundna operativa möten för att granska operativa statusrapporter och förena med ledningen för att kontinuerligt utveckla, förbättra och effektivisera IT-infrastrukturen.

Pappersgrossiten, likt många andra företag, behöver IT-lösningar som stödjer många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på de flesta fysiska arbetsplatser.

I Pappersgrossistens verksamhet finns kontorsanställda, butiksanställda, lagerpersonal och chaufförer som alla, mer eller mindre, har ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för personalen att kunna utföra sina uppdrag.

Förutom de grundläggande kraven för välfungerande IT-lösningar var det starka önskemål för ett omfattande åtagande för både de centrala funktionerna som konfiguration, leverans, drift och underhåll av lokala lösningar och applikationer samt ansvar för kommunikation där emellan.

Pappersgrossisten är inte ensam om sin situation, önskemål och behov. På Bluerange har vi tagit hänsyn till detta och har därför utvecklat ett koncept som vi kallar Bluerange Modern Workspace.

Vårt åtagande inkluderar drift av central serverlösning i vårt datacenter, IT-konsultation på arbetsplatsen, leverans av hårdvara och programvara såsom Microsoft Office, Visma Administration, Visma lönesystem etc.

Tillsammans med utvalda partners tillhandahåller vi också Pyramid ERP-system. Med vår bemannade Helpdesk, vårt ärendehanteringssystem och vårt centraliserade övervakningssystem Bphast som spindeln i nätverket, tar vi ett totalt ansvar för hela IT-infrastrukturen från centrala funktioner i vårt datacenter till arbetsplatserna för företaget och den enskilda användaren .

Bluerange Workspace består av ett antal olika standardiserade och väl beprövade IT-lösningar anpassade efter varje kunds individuella önskemål och behov.

”Vi är, som alla företag idag, extremt beroende av en väl fungerande IT-infrastruktur. Våra kunder ställer höga krav på service och snabba leveranser, och våra system måste därför alltid vara tillgängliga. Bluerange har levererat detta i flera år, och det är därför vi nu förnyar vårt samarbete.”

Daniel Larsson, Purchase Manager på Pappersgrossisten

Lagagruppen är en central organisation som täcker nära 100 miljöcertifierade företag för demontering av fordon i hela Sverige, de återvinner över 70 000 demonterade fordon per år. Det är genom Lagagruppens dotterbolag Berg & Ström som vi har fått förtroende för att utforma, implementera och hantera den nya centrala plattformen för Orion-applikationen.

Orion är en central databas som tillhandahåller fordonsmontering och försäkringsbolag och ett antal webbplatser över hela Sverige med detaljerad information om över 5 miljoner återvunna fordon 24/7.

” Bluerange är vår föredragna IT-partner under ett antal år och har hanterat och drivit vår befintliga plattform. Bluerange har kontinuerligt tillhandahållit en överlägsen beredskapsoperation, så det kändes naturligt att vända sig till Bluerange för utveckling och hantering av vår nya plattform. Med Bluerange specialistkompetens inom projektledning, teknik, drift och ledning fick vi ovärderlig hjälp med att utveckla krav och specifikationer för den nya plattformen .”

Thomas Forsgård, VD Lagagruppen AB

Det första valet av den valda tekniska lösningen var Bluerange Workspace. Lösningen kombinerar hela infrastrukturen i en flexibel modulär operation som minskar kostnader och komplexitet och ändå levererar hela tekniken som krävs för operationen.

” Vi är tacksamma för det ständiga stödet och förtroendet som vi fått från Lagagruppen. Vår långa erfarenhet och kunskap på marknaden kommer att fortsätta att stödja och utveckla lösningar för Lagagruppen som stöder deras många kunder beroende på en 24/7 operation. Lösningen är placerad i Bluerange Gröna Datacenter med redundant infrastruktur samt
oberoende internetleverantörer som stöder full tillgänglighet .”

Nichlas Melin, VD Bluerange Sweden AB