Backup Online

Den digitala informationen i form av dokument, databaser, bokningar, kundregister med mera växer sig bara större och är oftast en mycket vital del i företagets verksamhet.

HÅRDDISKKRASCH, STÖLD OCH VIRUS

Är du säker på att ert skydd av viktiga filer fungerar? Tänk efter vad förlusten av bara en dags information skulle kosta ditt företag i tid, pengar och irritation.

Med vår lösning för backup kan du sluta oroa dig för förlorad data på grund av t ex den mänskliga faktorn, datorkrascher eller virusangrepp!

SÄKERT OCH ENKELT!

Vår tjänst för säkerhetskopiering innebär att dina filer skickas via en säker och krypterad förbindelse till våra backupservrar. Vi tar dessutom extra kopior i våra system för att ytterligare höja säkerhetsgraden. Garanterat säkert och tryggt!

För att använda tjänsten krävs endast en programvara och en internetanslutning (t ex ADSL). Vi går tillsammans med er igenom förutsättningarna; vilken data/mappar som skall kopieras samt hur ofta kopiering skall ske. Därefter installerar och konfigurerar vi programvaran på plats hos er.

Kopieringen sker utan att du behöver bekymra dig för bandbyten, extra hårddiskar, bärbara minnen eller andra medier. Du slipper all omständig hantering och backupen sköts helt automatiskt!

KRAV FRÅN FÖRSÄKRINGSBOLAG

Företag och myndigheter som försäkringsbolag, revisionsbolag, skattemyndigheten etc rekommenderar att all förvaring av säkerhetskopior ska ske utanför det egna företaget på ett brand- och stöldsäkert sätt.

Ett flertal försäkringsbolag lämnar INGEN ersättning för merkostnad och avbrottsskada till följd av skada på datamedia och information, dvs har du inte en återställningsbar säkerhetskopia kan det stå dig dyrt.

Med vår tjänst behöver du inte tänka mer på backup – Vi sköter det åt dig!

TEKNIK & SÄKERHET BACKUP ONLINE

Här går vi igenom viktiga delar kring tekniken och säkerheten för vår lösning Backup Online. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Programvara

Vår lösning för Backup Online baseras på TSM – Tivoli Storage Manager från IBM. TSM är marknadsledande när det gäller lagring och återläsning av data.

Inkrementell backup

Säkerhetskopieringen sker inkrementellt vilket innebär att bara nya filer och filer som ändrats sedan förra backupen kopieras. Med inkrementell backup sker ingen dubbellagring och bandbreddsbehovet blir minsta möjliga.

Typer av data

Lösningen har stöd för backup av de allra flesta plattformar och programvaror. Till exempel MS SQL Server, MS Exchange Server, Lotus Notes, Oracle SQL och MySQL.

Policyhantering

Vi anpassar alltid backupen efter era önskemål och behov. Vilken data skall kopieras? Hur ofta? Hur många versioner av datan skall sparas? Hur länge?

Kryptering

Den data som kopieras till oss krypteras för högsta möjliga säkerhet vid överföring och lagring.

Loggning och rapportering

All intressant data om själva backupen lagras hos oss och som kund får du daglig rapportering via e-post om senaste backupen. Hur många filer kopierades? Hur stor datamängd kopierades och hur stor är den totala datamängden (som vi debiterar efter) etc.

Restore av filer

Ni får via er klientapplikation ett enkelt gränssnitt för att på egen hand kunna återskapa filer.

Innehåll
Backup av filer
Backup för SQL-server
Backup för Exchange Server
Backup öppna filer
Inkrementell backup
Välj vilket data du vill säkra
Välj antal versioner
Arkivering
Kryptering
Enkel administration
Rapportering via e-post
Support
PRIS

Priset baseras på det totala utrymmet som backupen upptar i vår centrala lagringslösning. Månadskostnad och paketstorlekar ser du nedan. Har ni större behov eller frågor? Kontakta oss! för förstudie och offert!

Storlek Pris
25 GB 199 SEK
50 GB 349 SEK
100 GB 599 SEK
250 GB 1 199 SEK
750 GB 2 499 SEK
1 000 GB 2 999 SEK
* Startavgift tillkommer