Bluerange blir Nordiskt

Bluerange har sedan starten 1996 haft målsättningen att med användarvänliga och lättillgängliga IT- och internettjänster underlätta och effektivisera det dagliga arbetet hos små och medelstora företag. Med vår kombination av digital kommunikation, IT-infrastruktur och informationshantering kan vi leverera helhetslösningar oavsett våra uppdragsgivares bransch, storlek och ambitioner.

Anders Sagadin

– Vi ser en stor potential i Sverige och genom förvärvet av Bluerange kan vi dra nytta av den mångåriga ledarerfarenhet som vi besitter inom IT-leverans och tillväxt såväl inom Norden som internationellt. Med denna erfarenhet och med hjälp av den breda kompetens som Bluerange besitter, har vi nu ännu bättre förutsättningar att leverera såväl tjänster som support i världsklass till små och medelstora företag och nu också till större organisationer, 

säger Anders Sagadin som tar rollen som arbetande styrelseordförande i Bluerange Sweden AB.

– Jag ser med stor tillförsikt på att få ta Bluerange vidare till nya höjder och ge våra kunder nya möjligheter att växa med oss och få nytta av synergier som vårt nya ägande ger. Med en stark huvudägare i ryggen har vi helt andra möjligheter att marknadsföra vårt moderna och gröna datacenter samt övriga konsulttjänster vi erbjuder, såväl lokalt som nationellt och internationellt. I samband med detta kommer vi anställa nya medarbetare, 

säger Nichlas Melin, VD Bluerange Sweden AB.

Bluerange förvärvas genom Parksson AB – en nyetablerat svenskt investeringsbolag med intressen i Finland och Sverige.

Om Bluerange

Bluerange finns och verkar i Jönköping och levererar IT-lösningar till små och medelstora företag säkerställt av kompetent och engagerade medarbetare.

Om Parksson

Parksson är ett svenskt investeringsbolag med IT-relaterade intressen i Norden med tyngdpunkt på Finland och Sverige.

För mer information kontakta:
Anders Sagadin, Parksson AB, 070-699 40 00, anders.sagadin@bluerange.se