Applikationer är ett viktigt verktyg för att utföra en organisations arbete. Att välja rätt lösning, från en optimerad kommersiell mjukvaruprodukt till en helt anpassad programvarudesign, börjar med att förstå våra kunders behov genom utvärdering.

Våra applikationsunderhåll- och supporttjänster inkluderar:

  • Programvaruimplementering
  • Applikationsunderhåll och Help Desk-support
  • Konfigurationshantering och teknisk dokumentation
  • Systemhosting, datalagring, säkerhetspolicy och procedurer
  • Automationssystem
  • Webb-baserade applikationer
  • Databasadministration och rapportering
  • Arbetsflöde och registerhantering
  • Beslutsstöd
  • Analytics

Hos Bluerange använder våra konsulter SDLC-processstandard (Software Development Life Cycle) tillsammans med arbetssstrukturen och de senaste utvecklingsverktygen och språken för att skapa rätt design.