Att upprätthålla konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av en organisations information har blivit allt viktigare, men ändå utmanande, i dagens dynamiska världsmiljö. IT-säkerhetsplaner kräver regelbunden granskning för att anpassa sig till nya hot och utmaningar och för att möjliggöra en snabb återhämtning vid säkerhetsbrott.

Våra IT-säkerhetstjänster inkluderar:

 • Hantering av säkerhetsprogram
 • Strategisk säkerhetsplanering
 • Support för informationssystemets säkerhetskontor
 • Katastrofåterställning
 • Enterprise informationssäkerhetsarkitektur
 • Säkerhetsöverensstämmelse och förhandsgranskningar
 • Utbildning för säkerhetsmedvetenhet
 • Utveckla systemsäkerhetsplaner, riskbedömningsrapporter, säkerhetstest och utvärderingsrapporter
 • Förmåga att hantera incidenter
 • Sårbarhets- / riskbedömning
 • Intrusionsdetektering- / förebyggande system (IDS / IPS), patchhantering

Bluerange fokuserar på fullt utvecklade, integrerade och körbara IAS-lösningar (Information Assurance and Security) som använder en robust, skalbar och kostnadseffektiv strategi. Våra högt kvalificerade och certifierade informationssystems-säkerhetspersonal använder en kunskapsbas av IT-säkerhetsprocesser för att leverera kompletta, anpassade skyddsplaner.