Det digitala företaget, med fokus på ökat samarbete med kunder och partners och dess större beroende av molntjänster, skapar hög efterfrågan på nätverksresurser.

Det används som en informations- och assistansresurs som felsöker problem med datorer, system, programvara eller hårdvara. Det kan vara att fixa ett stort problem, söka råd om ny systemfunktionalitet eller helt enkelt någon att vända sig till när du har glömt hur du loggar in.

SÄNK KOSTNADER OCH ÖKA SMIDIGHETEN MED VIRTUALISERADE NÄTVERKSFUNKTIONER I HELA FÖRETAGET – FRÅN DATACENTER TILL PRIVATA NÄTVERK.

Det digitala företagsklimatet har lett till att organisationer har upplevt en explosion av mobila enheter och applikationsportföljer har expanderat dramatiskt för att tillgodose efterfrågan och behoven.

Geografiskt spridda arbetskrafter och utökad global anslutning ökar efterfrågan.För att hantera dessa förändringar hjälper DXC Technology organisationer att växla från fysiska enheter och fast bandbredd till virtuella lösningar och tjänster.

WAN-tjänster

WAN är länkarna som knyter företag till sina avlägsna platser, kunder, leverantörer av molntjänster och datacenter. WAN måste tillhandahålla mycket säkra tjänster som drivs av SLA och samtidigt tillhandahålla mer smidiga och kostnadseffektiva anslutningar.

Bluerange Data Center

Tjänsten Bluerange Green Software Data Center gör det möjligt för organisationer att utöka sina nätverk utan att vara låsta till en specifik leverantör. Vårt datacenter LAN, baserat på VMwares NSX-omkopplingsteknologi, hjälper till att förbättra smidigheten och säkerheten i dagens hybrida datormiljöer.

Läs mer om vårt miljövänliga datacenter