IT-arkitektur är sättet att organisera resurserna och komponenterna i ett datorsystem.

En arkitektur beskriver komponenterna och gränssnitten mellan dem. IT-arkitekturen kan hänvisa till datorsystem i betydelsen IT-infrastruktur, eftersom komponenterna består av olika hårdvara och gränssnitt för kommunikationsprotokoll.

IT-arkitektur kan också relatera till strukturen i en dator eller i ett informationssystem, eftersom komponenterna består av mjukvarumoduler och gränssnitten i standardiserade dataspecifikationer eller kommunikationsprotokoll.