Datorsystem och nätverk är ryggraden i en organisation och bör effektivt stödja all verksamhet. Detta kräver en teknikinvesteringsstrategi som stödjer organisationens mål och antingen ger en avkastning på investeringen eller skapar ett positivt intjänat värde. Moderna infrastrukturlösningar måste också vara anpassningsbara till en dynamisk miljö.

Våra IT-infrastrukturtjänster inkluderar:

  • Nätverkstjänster (utvärdering & planering, nätverkshantering, prestationsövervakning, kapacitetsplanering, kabelanläggning)
  • Nätverkssäkerhetsrevisioner och planering
  • Desktop support och systemhantering
  • Hantering av webbplatser och e-post
  • Serveradministration
  • Helpdeskverksamhet, revisioner och outsourcing-support
  • Teknologiforskning, förvärv och transformation (virtuella operativsystem, virtuella privata nätverk, hårdvarukonsolidering osv.)
  • Implementering av policyer och processer (ITIL-certifierade och kompatibla) interoperabilitet
  • Kontinuitet i verksamhetsplaneringen
  • Nätverksdokumentation

Hos Bluerange använder vi företagsomfattande kommunikation för att designa, bygga och underhålla en certifierbar och kompatibel infrastruktur för att uppfylla alla krav.