Modern Workspace (Waas)

Vad är Modern Workspace och hur kan det hjälpa mitt företag?

Modern Workspace i korthet, är en typ av virtuellt skrivbord som ger anställda tillgång till sina kontorsprogram och data var som helst när som helst, oavsett geografisk närvaro med hjälp av den enhet som de väljer (dvs. stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor, och smartphones)

Det representerar det senaste steget i utvecklingen av den moderna arbetsplatsen från lokala attribut (dvs. servrar, arbetsstationer, mjukvara) till molnbaserade ”as a service”-lösningar

Modern Workspace-plattform kommer med allt som behövs för en person att ta hand om kontorsrelaterade uppgifter. Det inkluderar bland annat antivirusprogram, säkerhetskopieringsfunktioner, produktivitetsappar som Office 365, redovisningsprogramvara och mycket mer.

Modern Workspace är särskilt lämpad för det mindre företaget som inte har råd med de interna resurserna och infrastrukturen för att hantera IT-tjänster på egen hand.