Klient som tjänst (DaaS)

Bluerange Klient som tjänst – DaaS, är en klienthanteringslösning som gör det möjligt för slutanvändare att vara produktiva, oberoende och hantera sina arbetsstationer utan att veta något om IT!

  • Hanterade och säkrade arbetsstationer uppdaterade med aktuella versioner av Windows 10 och Office 365, samt tredjepartsapplikationer konfigurerade med antimalware-policys.
  • Bluerange Klient som tjänst gör det möjligt för team att arbeta produktivt var som helst i världen, lagra dokument i molnet och ha upp till 5 enheter per användare.
  • Konsumera så mycket IT ni behöver – prenumerationsmodellen ”Pay as you go” låter dig växla upp eller ner utefter vad ditt företag behöver.
  • Minska kostnaderna för installation och underhåll av arbetsstationer.
  • Förbättrad ROI (Return on Investment) och minskad TCO (Total Cost of Ownership) genom standardisering och effektivare verksamhet.
  • En fast prissättningsmodell för småföretag och flexibel prissättning baserat på antalet aktiva enheter.

Få förberedda och säkrade arbetsstationer inom några klick – Fokusera på din kärnverksamhet istället för att installera, hantera och säkra dina datorer!