Co-location

Tjänsten Co-Location innebär att ni placerar egen hårdvara/server i vår datahall. Servern placeras i vår toppmoderna datahall där er server får bästa tänkbara omgivning, med en mycket hög driftsäkerhet.

CO-LOCATION, PRISER OCH SPECIFIKATIONER

Med vår co-locationtjänst har ni fortfarande full kontroll över era servrar samtidigt som de hamnar i en optimal miljö, med många fördelar såsom reservkraft, skalskydd, släckgas, klimatsmart kyla/el mm.

Co-location
Formfaktor 1 HE (U)
Extra höjdenheter (U) Tillägg
Trafik per månad 100 GB
IP-adress 1 st (extra vid behov)
Brandvägg (eget DMZ)
Backup Tillägg
Bevakning Tillägg
Servicenivå (SLA) SLA 1
Startavgift 1 495 SEK
Månadskostnad 695 SEK

Serviceavtal

IT-drift är inte bara teknik. Hos oss får du alltid personlig service. Vi har jourverksamhet dygnet runt och bemannad helpdesk på kontorstid. Olika nivåer på serviceavtal (SLA) kan tecknas beroende på krav och önskemål.

Servicenivå 1, ingår utan extra kostnad

Felsökning/åtgärd påbörjas inom 60 minuter efter anmodan eller konstaterat fel under kontorstid. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

Servicenivå 2, 690 kr/mån

Felsökning/åtgärd påbörjas efter anmodan eller konstaterat fel inom 30 minuter under kontorstid och inom 60 minuter all övrig tid, dygnet runt, året runt. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

Servicenivå 3, 1490 kr/mån

Felsökning/åtgärd påbörjas efter anmodan eller konstaterat fel inom 15 minuter under kontorstid och inom 30 minuter all övrig tid, dygnet runt, året runt. Arbete för felsökning och åtgärder debiteras enligt gällande tjänstevillkor.

DATAHALLAR

Datahallar är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur då allt fler företag och organisationer väljer att lägga ut driften av sin IT på externa leverantörer. Bluerange har lång erfarenhet av serverdrift och egen toppmodern datahall. Några av nyckelfaktorerna listas nedan.

Säkerhet

Inbrottssäkra lokaler, med kameraövervakning och direktlarm till säkerhetsföretag. Brandsäkert med brandklassade utrymmen och automatisk släckanläggning.

Strömförsörjning

Redundant strömförsörjning med UPS och dubbla reservkraftsaggregat med diesel.

Internetaccess

Dubbla internetförbindelser från olika leverantörer

Backup

Backup sker alltid till annan datahall på geografiskt skild plats. Läs gärna mer om vår tjänst Backup Online.

Leverantörer

Vi använder oss av välkända leverantörer för all teknisk utrustning i våra datahallar.

Klimatsmart

Vår datahall kyls med fjärrkyla som produceras ur Vätterns kalla vatten. För att reducera vår egen klimatpåverkan har Bluerange länge nyttjat virtualiseringsteknik. Med hjälp av virtualisering får vi plats med fler servrar på samma hårdvara och kan därmed öka nyttjandegraden och effektiviteten i vår datahall. Läs gärna mer om vårt arbete med grön it.

GRÖN IT

Bluerange har inte bara en utav de modernaste datahallarna i landet, utan även en av de klimatvänligaste!

Elförbrukning

Datahallar förbrukar mycket el. Idag kommer ungefär lika mycket av världens koldioxidutsläpp från IT som från flyget. Målsättningen med Grön IT är att på olika sätt minska energiförbrukningen i datahallen, t ex genom servervirtualisering, energiåtervinning och andra tekniker som minskar energiförbrukningen.

Fjärrkyla och fjärrvärme

Vår datahall kyls med fjärrkyla som produceras ur Vätterns kalla vatten.

Värmeenergin som alstras i datahallen återvinns och blir till fjärrvärme som värmer bostäder. Återvinningen av värmeenergin i kombination med en högeffektiv kylning innebär en minimal klimatpåverkan. Därför kan både vi och ni kunder känna ett gott samvete för klimatet.

Klimatsmart IT med virtualisering!

För att reducera vår egen klimatpåverkan har Bluerange sedan 2004 flitigt nyttjat virtualiseringsteknik. Med hjälp av virtualisering får vi plats med fler servrar på samma hårdvara och kan därmed öka nyttjandegraden och effektiviteten i vår datahall.

Förutom en minskad klimatpåverkan bidrar det även till en högre tillgänglighet för våra tjänster.

AFFÄRSKRITISK IT KRÄVER SNABB HJÄLP

Att få snabb hjälp med IT är ofta inte så självklart som man kan tro. En myriad av system, leverantörer, garantiavtal och kontaktpersoner kan ställa höga krav på företags egen förmåga att lösa IT-relaterade problem.

Med Bluerange Support är du i goda händer. Vi finns tillgängliga för dig och din personal med all vår samlade expertis inom IT. Du når oss via en och samma kontaktfunktion, oavsett vad ditt ärende gäller.

MER OM VÅR SUPPORT