Varför ska du bli partner

Samarbeta med Bluerange

Samarbete över företagets gränser är avgörande för att göra digital transformation till verklighet – och med det i åtanke har Bluerange lagt partnerskap i kärnan i vår verksamhet. Bluerange Partner Network inkluderar Solution Partners fokuserade på specifika teknikmål.

Strategiska partners

Strategiska partners: Branschledande företag som vi arbetar med på en djup, samarbetsbasis. Dessa är relationer som omfattar följande typer av aktiviteter för att uppfylla gemensamma affärsmål: kodutveckling, ömsesidiga investeringar, integration av färdplaner och formellt samarbete. Vanligtvis täcker dessa relationer allt från idéer om tidig lösning till utveckling, gemensam marknadsföring och leverans – och därefter.

Lösningspartners

Partnerskap som är fokuserat på specifika mål. Denna beteckning har fyra ekosystem:

  1. Erbjudande av partners erbjuder kritiska lösningar som förbättrar vår förmåga att bygga våra erbjudanden.
  2. Regionala partners erbjuder funktioner som hjälper oss att leverera i specifika geografiska områden.
  3. Industripartners tillhandahåller expertis, immateriell egendom eller nischmarknadstillträde för specifika branscher som hälso- och sjukvård, försäkring eller resor och transport.
  4. Frontier Partners erbjuder nya lösningar och betydande framtida potential för att tillgodose våra kunders behov.