Optimera för större effektivitet och lönsamhet

Frakt- och logistikföretag möter nya krav på fullständig visuell spårning av leverantörskedjan när konsumenternas förväntningar förändras. Kollektivtrafiken har en extra utmaning när det gäller att tillhandahålla sömlösa, multimodala och flexibla kundresor.

Medan det är utmanande, så skapar dessa branschspecifikationer möjligheter för integration och delade system som kan förbättra konsumentupplevelsen och affärsresultaten.

I transportbranschen driver små marginaler och hård konkurrens företagen att digitalisera sin globala leveranskedja för att sänka kostnaderna, förbättra driftseffektiviteten, begränsa skador och förluster och öka tidssäkerheten. Oavsett om transportsättet är lastbil, järnväg, hav eller luft är uppdraget från en leverantör av transporttjänster enkel:
Få produkten från punkt A till punkt B så snabbt, säkert och effektivt som möjligt.

Men det är inte enkelt med ledtiden inom transport. Inom lastbilsindustrin är komplex transportkonsolidering i regionala nav arbetsintensiv och ineffektiv. Gods försvinner, skadas eller blir stulet. Föraren och utrustningens tillgänglighet klarar inte av den växlande efterfrågan. Släpvagnslaster är inte optimerade för användning och maximerar inte lönsamheten. Sedan finns det oförutsedda realtidshändelser som dåligt väder, trafikstockningar, bränder och andra händelser som kan leda till kaos vid transporterna.

Med stor erfarenhet av rese- och transportbranschen förstår Bluerange de utmaningar som transportörerna står inför.