Moln och plattformstjänster

Maximera dina privata moln, offentliga moln och äldre infrastruktur med våra branschledande tjänster. Lagra dina affärs- och eventuella mätdata i vårt miljövänliga Datacenter, baserat i Sverige, med garanterad lagring på svensk mark, inklusive eventuella säkerhetskopior.

Företags- och molnapplikationer

Vi utnyttjar vår branschkunskap, affärsprocess och digitala expertis för att leverera värde idag samtidigt som vi driver innovation för framtiden.

Arbetsplats och mobilitet

Emigrera till en säkrare, rikare, digital arbetsplatsupplevelse och ta omedelbart del av samarbetet med Bluerange Modern Workspace som är en familj av tjänster som underlättar produktiviteten.