Marknadsföring

Tankar som ”vi är inte tillräckligt stora för marknadsföring” eller ”vi har inte råd med marknadsföring just nu” ”Det finns ingen effektiv marknadsföring för B2B” är klassiska dödsfällor för företag idag. Det talas mycket om ”Digital disruption” men det handlar snarare om digital okunskap.

Vi kan modern B2B digital marknadsföring

Det är alltid lättare att marknadsföra sig som ett stort företag med en massiv budget, men hur gör man som SMB företag för att få så mycket marknadsföringseffekt som möjligt ur en mindre budget? Det är precis detta som är utmaningen med marknadsföringen idag och det är precis detta som vi på Bluerange har vår spetskompetens inom. Hur man som B2B företag kan få fler leads och tillväxt genom digital marknadsföring med begränsad budget.

När vi tar fram en marknadsföringsstrategi åt våra kunder så gör vi en noggrann analys av kunden och dess målgrupper, när detta är gjort så lägger vi upp en strategi som är baserad på prioritet. Vilka kanaler tycker vi att kunden ska prioritera, när och hur? Vi sätter upp mätpunkter för att kunna mäta resultatet under resans gång och optimerar och justerar för att säkerställa så god R.O.I som möjligt så snabbt som möjligt. Det vi mäter är relevansen av marknadsföringen, kvalitén på leads, trafik, effekt. Inget tomt snack om antal besökare, klick, visningar eller annan icke relevant statistik.

Vi kan modern B2B digital marknadsföring.

Kontakta oss för att få veta mera.

Kontakta mig